Użytkownicy Listonic:

  • są w wieku: 25-45 lat;
  • 59% to kobiety, 41% to mężczyźni;
  • odpowiadają za zakupy rodzinne lub mają na nie istotny wpływ;
  • są mieszkańcami dużych miast, Warszawa to 28%;
  • są określani mianem „upmarket” lub „affluent”, są właścicielami topowych smartfonów.

Podział na wiek i płeć:

do 17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Suma
Wszyscy 2% 15% 43% 23% 10% 5% 3% 100%
Kobiety 59% 64% 60% 54% 58% 61% 55% 59%
Mężczyźni 41% 36% 40% 46% 42% 39% 45% 41%

 

Masz pytania? Zadzwoń: 42 2353638