3 miliony wyświetleń reklam marki Surf w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka!

Aplikacje ListonicMoja Gazetka mogą towarzyszyć konsumentom na każdym etapie procesu zakupowego. Właśnie dlatego produkty, z których każdego dnia korzysta się w gospodarstwach domowych, tak chętnie reklamowane są na urządzeniach mobilnych, z którymi użytkownicy prawie się nie rozstają. O skuteczności reklam w aplikacjach mobilnych przekonał się niedawno producent chemii domowej – marka Surf. Promocyjne bannery i reklamy Adinster pojawiły się w Litonicu i Mojej Gazetce generując ponad 3 miliony wyświetleń!

Kampania prowadzona w modelu CPM (Cost Per Mile), zrealizowana w dwóch aplikacjach mobilnych (Listonic oraz Moja Gazetka) trwała od 9 do 30 sierpnia 2018 roku. Jej zadaniem było zachęcenie konsumentów do udziału w akcji promocyjnej, dającej możliwość odzyskania maksymalnie 20 złotych wydanych na produkty marki Surf. W ciągu trzech tygodniu, przygotowane kreacje wyświetlono ponad 3 miliony razy.

Dzięki dedykowanym mechanizmom targetowania, kampania przeprowadzona w aplikacji Listonic została odpowiednio dopasowana do grupy docelowej, potencjalnie zainteresowanej produktami Surf. Reklamy wyświetlane były tym osobom, które w przeszłości dodawały do swoich list zakupów produkty do prania, proszki itp.

Konsumenci szukający ofert promocyjnych w aplikacji Moja Gazetka mogli natknąć się na pełnoekranowe reklamy full page (Ad Insert). Pojawiały się one w ofercie różnych, spożywczych sieci handlowych.  Zarówno w aplikacji Moja Gazetka, jak i Listonic wykorzystano również bannery o wymiarach 1080 na 180 pikseli.