fbpx
Odpowiadamy na wszystkie pytania - zadzwoń 42 235 36 38

Użytkownicy Listonic:

  • sporo korzystają z Internetu tradycyjnego (codzienne korzystanie deklaruje 87% do 69% w ogóle Polaków) i mobilnego(75%:6%)
  • rzadziej oglądają telewizję: codziennie ogląda TV 62% vs. 85% wśród Internautów
  • rzadziej słuchają radia: codziennie słucha 61% vs. 78% wśród Internautów
  • rzadziej siegają po prasę codzienną: codziennie czyta 18%vs 58% wśród Internautów

Badanie ankietowe na 143 aktywnych użytkownikach Listonic z pierwszej połowy roku 2013.

W grupie użytkowników Listonic aż 87% osób korzysta z internetu tradycyjnego codziennie, co pozostaje w dużym kontraście z 69,3% codziennego korzystania przez ogół Polaków.

Użytkownicy Listonica deklarują korzystanie z internetu mobilnego codziennie w 75% przypadków, podczas gdy przeciętny poziom korzystania z internetu mobilnego w ogóle wynosi zaledwie 5,63%. Tylko 7% użytkowników Listonica deklaruje całkowity brak korzystania z mobilnego internetu w porównaniu do ponad 90% ogółu.

Wśród użytkowników Listonic telewizję ogląda 93% użytkowników, w tym 62% codziennie – przeciętnie wśród Internautów codziennie ogląda telewizję 85% osób. Radia słucha 96% użytkowników, w tym 61% codziennie, wśród Internautów codzienne słuchanie radia deklaruje 78% osób.

W grupie użytkowników 80% osób czyta prasę codzienną, w tym codziennie 18% osób, w stosunku do 58% ogółu internautów deklarujących codzienne czytanie prasy.

Źródła:

Subscribe to our newsletter