Niedocenianie reklamy mobilnej jest jej atutem

Reklama w mediach mobilnych jest mocno niedowartościowana. Chociaż konsumenci z telefonem spędzają więcej czasu niż z gazetą czy przy włączonym radiu, nakłady na reklamę w mobile’u są nieporównywalnie niższe.

Jest to ogromna zaleta reklamy mobilnej, ponieważ ci, którzy najszybciej dostrzegą w niej potencjał, dotrą do najważniejszej, najbardziej wymagające grupy, stosunkowo niskim kosztem. Ze względu na małą ilość komunikatów marketingowych, dużą różnorodność możliwych dróg komunikacji oraz możliwości wąskiego targetowania odbiorców mobile jest najatrakcyjniejszym nowym medium.

*informacje pochodzą z raportu Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej – nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów:
http://cyfrowagospodarka.pl/wp-content/uploads/2012/05/4_KomunikacjaFirm.pdf