Popularność smartfonów rośnie dzięki aplikacjom

47% badanych za ogromną zaletę uważa możliwość pobierania dodatkowych aplikacji, 12% uważa, że jest to najważniejsza cecha urządzeń mobilnych. Takie dane przedstawia raport IIBR „Mobilny konsument w świecie mobilnego internetu”. 

Badani na swoich urządzeniach najchętniej instalują gry (42% użytkowników) oraz widżety prognozujące pogodę (35%). Aplikacje multimedialne używa 31% respondentów, programy personalizujące urządzenie instaluje 29%, służące informacji 29% i rozrywce 28%. Co dziesiąty użytkownik ma możliwość czytania za ich pomocą książek (11%) lub obsługiwania swoich finansów (10%).